طراحی سایت دلیفر

طراحی سایت دلیفر 


calendar icon

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۸

time icon

مدت زمان برنامه نویسی

۹۰ روزکاری


technology

فناوری های Frontend

NextJS

NextJS

ReactNative

ReactNative

technology

فناوری های Backend

لاراول

لاراول

colors

ترکیب رنگی

توضیح مختصر درباره پروژه

طراحی سایت دلیفر 

top image top image