طراحی سایت آی پرستار

طراحی سایت آی پرستار

پلتفرمی برای ثبت درخواست خدمات پرستاری می باشد


calendar icon

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۸

time icon

مدت زمان برنامه نویسی

۶۰ روزکاری


technology

فناوری های Frontend

ReactNative

ReactNative

NextJS

NextJS

technology

فناوری های Backend

NestJs

NestJs

colors

ترکیب رنگی

توضیح مختصر درباره پروژه


شامل سایت با ارائه فرم های مربوط به حوزه خدمات پرستاری + محتواهای مربوطه برای کاربران
اپ و ب اپ مخصوص پرستار جهت بررسی نوع خدمت درخواست شده ی کاربر با جزئیات آدرس و تعداد خدمات
اپ مخصوص کاربر جهت ثبت درخواست خدمات پرستاری همراه با تعداد و نمایش اطلاعات و لوکیشن پرستار

top image top image