پرتال آموزشی بیمه رازی

.

نمونه کار شماره 3

•    نصب و راه اندازی سامانه آموزشی( LMS)
•    امکان برگزاری کلاس مجازی 
•    امکان برگزاری دوره های حضوری 
•    امکان آموزش به نمایندگی ها 
•    امکان برگزاری دوره های آموزشی کارکنان 

درخواست طراحی اپلیکیشن

درخواست مشاوره