اپلیکیشن فرهنگ-کاربران

کاربرد اپلیکیشن     تاکسی اینترنتی

 

 
اپلیکیشن فرهنگ

اپلیکیشن فرهنگ یک برنامه هوشمند ایرانی برای درخواست تاکسی با کمترین قیمت می باشد. این اپ با حذف کامل کمیسیون توانسته هزینه های تردد را کاهش و درآمد راننده گزینش شده را افزایش دهد.

پروژه فرهنگ به سفارش آقای موقتیان و توسط شرکت کیان تجارت طراحی و تولید شده که یکی از پروژه های موفق است و تعداد کاربران فعال زیادی دارد. تصاویر زیر بخشی از پروژه فرهنگ است. می توانید با دانلود و نصب این اپلیکیشن نحوه عملکرد آن را بررسی کنید و در صورت نیاز به طراحی اپ مشابه فرهنگ با کارشناسان تیم ما تماس بگیرید.

درخواست طراحی اپلیکیشن left angle

درخواست مشاوره طراحی اپلیکیشن