بهینه سازی سایت sti

سئو سایت sti توسط کارشناسان سئو شرکت مهندسی کیان تجارت صورت گرفته است.

روش کار گروه برنامه نویسی کیان به این شکل می باشد که یک عبارت اصلی به عنوان هدف پروژه انتخاب می گردد سه عبارت دیگر به عنوان کلمات کلیدی جانبی انتخاب می گردد و تمامی عنوان های محتوایی سایت نیز به عنوان عبارت کلیدی در زیر ساخت سئو در نظر گرفته می شوند. حداقل زمان ایجاد پاسخ در نتایج گوگل سه ماه می باشد، که به موارد دیگری چون رقابت در کلمات کلیدی و مدت زمان ثبت دامنه سایت نیز بستگی دارد.

در پروژه سئو سازی سایت sti عبارت های کلیدی عایق صوتی، عایق الاستومری، کانال فلکسی، عایق الاستومریک،عایق صدا، فوم الاستومری، کانال گالوانیزه صنعتی، عایق صوت، چسب نخدار، عایق رولی و عایق لوله ای  در حال حاضر در صفحه اول گوگل قابل جستجو و بررسی می باشد.

رتبه سایت Stihvac در گوگل با 22 کلمه کلیدی هدف از تاریخ 1397/04/31 تا تاریخ 1397/05/07

طراحی سایت و سئو شرکت کیان تجارت

  مشاهده سایت میزان رضایتمندی کارفرما 100%

برخی نمونه کارهای مشابه بهینه سازی سایت sti

تعداد کلمات هدف : 50

تعداد کلمات صفحه اول : 46

درصد کلمات صفحه اول هدف : 92 %

انجین : اختصاصی

بهینه سازی سایت نوین تاک

تعداد کلمات هدف : 13

تعداد کلمات صفحه اول : 10

درصد کلمات صفحه اول هدف : 76.92 %

انجین : اختصاصی

بهینه سازی سایت ترخیص کالا

تعداد کلمات هدف : 4

تعداد کلمات صفحه اول : 4

درصد کلمات صفحه اول هدف : 100 %

انجین : اختصاصی

بهینه سازی سایت فون سیستم

تعداد کلمات هدف : 22

تعداد کلمات صفحه اول : 16

درصد کلمات صفحه اول هدف : 72.72 %

انجین : اختصاصی

بهینه سازی سایت novinmc

تعداد کلمات هدف : 3

تعداد کلمات صفحه اول : 2

درصد کلمات صفحه اول هدف : 66.66 %

انجین : اختصاصی

بهینه سازی سایت کاریابین

تعداد کلمات هدف : 5

تعداد کلمات صفحه اول : 3

درصد کلمات صفحه اول هدف : 60 %

انجین : اختصاصی

بهینه سازی سایت آرتا استیل

تعداد کلمات هدف : 6

تعداد کلمات صفحه اول : 4

درصد کلمات صفحه اول هدف : 60.66 %

انجین : اختصاصی

بهینه سازی سایت پارسا تریدینگ