طراحی وب اپلیکیشن

نام پروژه : پشتیبانی نرم افزار سامان همراه اول

انجین : برنامه نویسی کامل

فریم ورک : ci frame work

 

پشتیبانی نرم افزار سامان همراه اول

نام پروژه : نرم افزار سامان همراه اول

انجین : برنامه نویسی کامل

فریم ورک :  ci frame work

 

طراحی وب اپلیکیشن همراه اول

نام پروژه : سامانه power همراه اول

انجین : برنامه نویسی کامل

فریم ورک :ci frame work

 

سامانه power همراه اول

نام پروژه : وب اپلیکیشن فروشگاه زنجیره ای شمس

انجین : برنامه نویسی کامل

فریم ورک: ci frame work

 

طراحی وب اپلیکیشن فروشگاه زنجیره ای شمس

نام پروژه : سامانه فروش اقساطی گنجینه

انجین : برنامه نویسی کامل

فریم ورک :ci frame work

 

سامانه فروش اقساطی گنجینه

نام پروژه :سامانه APN همراه اول

انجین : برنامه نویسی کامل

فریم ورک : ci frame work

 

سامانه APN همراه اول