پشتیبانی نرم افزار سامان همراه اول

پس از اعمال تحریم های نرم افزاری و عدم ارائه نرم افزار های تخصصی مورد استفاده در اپراتورها، با همکاری دانشگاه تربیت مدرس ، اقدام به طراحی و برنامه نویسی نرم افزار سامان نموده ایم، که این نرم افزار در قسمت طراحی شبکه های همراه اول استفاده می شود و اطلاعات مهمی از وضعیت تجهیزات سخت افزاری مختلفی که در شبکه استفاده شده است را نمایش می دهد و در تجزیه و تحلیل اطلاعات کمک شایانی را می نماید. پس از ارائه موفقیت آمیز این نرم افزار پیچیده، گروه برنامه نویسی کیان به پشتیبانی ازآن اقدام نموده است.

 

پشتیبانی نرم افزار همراه اول

پرسش و پاسخ

پرسش مورد نظر خود را مطرح نمایید