سامانه APN همراه اول


به منظور ساماندهی به نحوه تخصیص IP به مشتریان همراه اول، پروژه ای تحت عنوان APN تعریف گردید، در این پروژه امکاناتی از قبیل تعریف مشتریان، مدیریت سورس های IP و تعریف سرویس APN دیده شده است.
از الگوریتم های استاندارد CIDR جهت شکستن آی پی ها استفاده گردید و با بازدهی عملکرد بالا مدیریت تعداد زیاد آی پی مقدور گردید.
در این پروژه یکی از موارد مهم در پروژه های شبکه یعنی مدیریت IP به طور کامل و با توجه به نیاز کارفرما پیاده سازی گردید در پایان این پروژه امکان مقایسه طرح های پیشنهادی و اطلاعات عملیات شبکه فراهم گردید و تمامی مغایرت های بین طرح و عملیات به صورت تفکیکی و در قالب فایل اکسل ارائه گردید.
شکستن رنج های آی پی و اتصال مجدد آن در توابعی که تحت استاندارد CIDR می باشد از جذابیت های این پروژه بود که تحت یکسری توابع درون برنامه ای پیاده سازی گردید.
در نهایت با اعمال قابلیت پشتیبان و بازیابی امکان دریافت و مدیریت تاریخچه طرح ها در مجموعه ایجاد گردید.

 

پرسش و پاسخ

پرسش مورد نظر خود را مطرح نمایید