ربات هوشمند هیوانا

در ربات هوشمند هیوانا می توانید، انواع پوشش های دیوار مانند کاغذ دیواری، پارکت را تهیه کنید

برای مشاهده ربات به لینک زیر مراجعه کنید

????????????

@Hivana_newbot

پرسش و پاسخ

پرسش مورد نظر خود را مطرح نمایید