بهینه سازی سایت سمعک پیروزی

سئو سایت www.samakpirozi.com توسط کارشناسان سئو شرکت مهندسی کیان تجارت صورت گرفته است.

روش کار گروه برنامه نویسی کیان به این شکل می باشد که یک عبارت اصلی به عنوان هدف پروژه انتخاب می گردد سه عبارت دیگر به عنوان کلمات کلیدی جانبی انتخاب می گردد و تمامی عنوان های محتوایی سایت نیز به عنوان عبارت کلیدی در زیر ساخت سئو در نظر گرفته می شوند. حداقل زمان ایجاد پاسخ در نتایج گوگل سه ماه می باشد، که به موارد دیگری چون رقابت در کلمات کلیدی و مدت زمان ثبت دامنه سایت نیز بستگی دارد.

در پروژه سئو و بهینه سازی سایت سمعک پیروزی عبارات کلیدی سمعک پیروزی و سمعک در شرق تهران هدف بود و در حال حاضر در صفحه اول گوگل و رتبه اول قابل جستجو و بررسی می باشد.

پرسش و پاسخ

پرسش مورد نظر خود را مطرح نمایید