نمونه کارها

طراحی سایت
tempcore

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : tempcore

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت آیتک ایساتیس

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : tempcore

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت باربری شیخ بهایی

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : tempcore

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت باربری میرداماد

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : tempcore

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 75%

طراحی سایت سنگستان تخت جمشید

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : tempcore

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت هرم

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : tempcore

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت آرکامهرایلیا


انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : tempcore

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت noraset

تعداد کلمات هدف : 4

تعداد کلمات صفحه اول : 4

درصد کلمات صفحه اول هدف : 100%

انجین : اختصاصی

طراحی سایت فون سیستم

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : tempcore

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 95%

طراحی سایت تعاونی شمس


انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : tempcore

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت ntchap

قالب اختصاصی

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : اختصاصی

قابلیت ریسپانسیو : ندارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت lig1

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : اختصاصی

قابلیت ریسپانسیو : ندارد

درصد رضایتمندی : 84%

طراحی سایت پاوریونیک

انجین : اوپن کارت

قالب : اختصاصی

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 94%

طراحی سایت تراشکاری برادران جعفری


انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : اختصاصی

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 90%

طراحی سایت ایران همیار

پاژنگ

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : پاژنگ

قابلیت ریسپانسیو : ندارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت ایپک

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : ارژنگ

قابلیت ریسپانسیو : ندارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت افراح

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : tempcore

قابلیت ریسپانسیو : ندارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت باربری تهرانarchitect

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : architect

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت sti

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : architect

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 95%

طراحی سایت ntjet

spoons

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : spoons

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت نوین تاک

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : spoons

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت بازرگانی احدی

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : spoons

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت روان نو

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : spoons

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت مارکت شوش

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : spoons

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت پخش آتیه

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : spoons

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت ایران داربست

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : spoons

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت تهران فرگام

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : spoons

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت نوین ام سی

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : spoons

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت سمعک اشراق

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : spoons

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت لیان ست

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : spoons

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت باربری آفریقا

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : spoons

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت کاریابین

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : spoons

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت منتخب

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : spoons

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت صباتام

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : spoons

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت صحرا یاوری

انجین : برنامه نویسی کامل

قالب : spoons

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 98%

طراحی سایت pkbatry

انجین : اختصاصی

قالب : spoons

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 92

طراحی سایت آرتا استیل

BEانجین : وردپرس

قالب : BE

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت ارس شاهین

انجین : وردپرس

قالب : BE

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 90%

طراحی سایت ارس ویندو

انجین : وردپرس

قالب : BE

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 89%

طراحی سایت پارس آذین


انجین : وردپرس

قالب : BE

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت خبری رامپرس

قالب های انتخابی وردپرس


انجین : وردپرس

قالب : salient

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100%

طراحی سایت آرتامهر

Impreza

انجین : وردپرس

قالب : impreza

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 96%

طراحی سایت ویرا معماری

انجین : وردپرس

قالب : impreza

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 91%

طراحی سایت کانادا بام

انجین : وردپرس

قالب : impreza

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 92%

طراحی سایت برق و صنعت

انجین : وردپرس

قالب : impreza

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 90%

طراحی سایت رویسا گالری

انجین : وردپرس

قالب : impreza

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 100 %

طراحی سایت امین تتو

Fitness zone

انجین : وردپرس

قالب : fitness zone

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 98%

طراحی سایت رایان فیتنس

Archi

انجین : وردپرس

قالب : impreza

قابلیت ریسپانسیو : دارد

درصد رضایتمندی : 94%

طراحی سایت نگاه آرشیتکت


بهینه سازی سایت و سئوسازی

تعداد کلمات هدف : 50

تعداد کلمات صفحه اول : 46

درصد کلمات صفحه اول هدف : 92 %

انجین : اختصاصی

بهینه سازی سایت نوین تاک

تعداد کلمات هدف : 3

تعداد کلمات صفحه اول : 2

درصد کلمات صفحه اول هدف : 66.66 %

انجین : اختصاصی

بهینه سازی سایت کاریابین

تعداد کلمات هدف : 22

تعداد کلمات صفحه اول : 11

درصد کلمات صفحه اول هدف : 50 %

انجین : اختصاصی

بهینه سازی سایت sti

تعداد کلمات هدف : 13

تعداد کلمات صفحه اول : 10

درصد کلمات صفحه اول هدف : 76.92 %

انجین : اختصاصی

بهینه سازی سایت ترخیص کالا

تعداد کلمات هدف : 4

تعداد کلمات صفحه اول : 4

درصد کلمات صفحه اول هدف : 100 %

انجین : اختصاصی

بهینه سازی سایت فون سیستم

تعداد کلمات هدف : 22

تعداد کلمات صفحه اول : 16

درصد کلمات صفحه اول هدف : 72.72 %

انجین : اختصاصی

بهینه سازی سایت novinmc


تعداد کلمات هدف : 5

تعداد کلمات صفحه اول : 3

درصد کلمات صفحه اول هدف : 60 %

انجین : اختصاصی

بهینه سازی سایت آرتا استیل

تعداد کلمات هدف : 6

تعداد کلمات صفحه اول : 4

درصد کلمات صفحه اول هدف : 60.66 %

انجین : اختصاصی

بهینه سازی سایت پارسا تریدینگ


طراحی وب اپلیکیشن

انجین : برنامه نویسی کامل

فریم ورک : ci frame work

 

پشتیبانی نرم افزار سامان همراه اول

انجین : برنامه نویسی کامل

فریم ورک :  ci frame work

 

طراحی وب اپلیکیشن همراه اول

انجین : برنامه نویسی کامل

فریم ورک: ci frame work

 

طراحی وب اپلیکیشن فروشگاه زنجیره ای شمس

انجین : برنامه نویسی کامل

فریم ورک :ci frame work

 

سامانه فروش اقساطی گنجینه