پرتال آموزشی پژوهشکده بیمه 
نمونه کار شماره ۵

•    نصب و راه اندازی سامانه آموزشی( LMS)
•    نصب و راه اندازی دوره های بیمه برای کارگذاری های بیمه
•    امکان برگزاری کلاس  مجازی
•   امکان برگزاری دوره بیمه برای نمایندگی های بیمه های طرف قرارداد با پژوهشکده بیمه

درخواست طراحی اپلیکیشن

درخواست مشاوره