پرتال آموزشی دانشکده حضرت زینب سازمان بسیج مستضعفین 
نمونه کار شماره ۱

•    نصب و راه اندازی سامانه آموزشی (LMS)
•    پیاده سازی  در زیرساخت داخلی سازمان بسیج مستضعفین
•    استفاده جهت برگزاری دوره های داخلی پرسنل
•    برگزاری دوره های حین خدمت
•    امکان برگزاری کلاس مجازی
•    طراحی اپلیکیشن موبایلی

درخواست طراحی اپلیکیشن

درخواست مشاوره